Wednesday, January 29, 2014

e-sumbong ang mga paglabag sa karapatang pantao!
Karapatan natin ang isang #TortureFreePhilippines. Labag ito sa RA 9745 ang batas laban sa tortyur. Kaya ‘pag may kilala kang natortyur o nangtortyur, e-sumbong na ‘yan! https://www.facebook.com/ESumbong

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

support hronlineph

Visit Human Rights Online Philippines

Visit Human Rights Online Philippines
articles and blogs on human rights